CURS D’INTRODUCCIÓ

A LA BIOLOGIA MARINA

Curs introductori de Biologia Marina de la Mediterrània que consta de 3 hores de teoria i 1 immersió.

OBJECTIUS DEL CURS

 • Donar a conèixer la diversitat de flora i fauna de la Mediterrània.

 • Transmetre la importància de la conservació i protecció dels ecosistemes mediterranis.

Continguts teòrics del curs (3h)

 • Descripció oceanogràfica de la Mediterrània (temperatura, salinitat, corrents…)
 • Principals característiques biològiques i fisiològiques dels grans grups animals i vegetals de la Mediterrània. A partir de conèixer la seva ecologia i comportament, ens serà més fàcil localitzar i identificar les espècies que observem a l’aigua:

   • Invertebrats marins.
   • Vertebrats marins: peixos.
   • Algues.
   • Fanerògames marines.

Continguts pràctics del Curs (2h)

 • Durant una immersió farem identificació de les principals espècies estudiades a la part teòrica mitjançant taules d’identificació d’espècies i les indicacions de les monitores. El lloc de la immersió variarà segons l’època de l’any.
CONTACTA’NS
O BUSSEJA!