Project Description

ENTRY LEVEL INSTRUCTOR

Aquest curs de ENTRY LEVEL INSTRUCTOR complementa la formació del DiVE Master i Assistant Instructor, permetent a aquest una participació més  activa en la formació de nous submarinistes.  L’ENTRY LEVEL INSTRUCTOR pot impartir i avaluar fins els cursos Scuba Diver i Open Water Diver.

El candidat haurà d’impartir, sota la supervisió del seu instructor, durant al menys 20  hores de classe teòrica i 20 hores de classe pràctica amb alumnes reals.

**El candidat/a pot triar en quina agència certificadora vol tramitar la seva titulació, tenint en compte que els estàndards de cadascuna d’elles poden ser diferents

Formació online: La qualitat del presencial, des de casa!

  • Al teu ritme, sense horaris

  • Tutor sempre disponible per resoldre dubtes

  • No és necessari grup mínim

  • Ens adaptem al teu ritme per la part presencial

  • Plataforma online moodle

Comença ara!
Reserva
Contacte