Project Description

ASSISTANT INSTRUCTOR / DIVE CONTROL SPECIALIST

Aquest curs de Assistant instructor / Dive Control Specialist complementa la formació del Dive Master, permetent a aquest una participació més  activa en la formació de nous submarinistes. L’assistent pot impartir fins els cursos Scuba Diver i Open Water Diver i participar sota la supervisió d’un instructor en els cursos de busseig, però no pot evaluar en cap moment als alumnes ni donar la certificació final.

El candidat haurà de participar com assistent, sota la supervisió del seu instructor, durant al menys 20  hores de classe teòrica i 20 hores de classe pràctica amb alumnes reals.

**El candidat/a pot triar en quina agència certificadora vol tramitar la seva titulació, tenint en compte que els estàndards de cadascuna d’elles poden ser diferents

Formació online: La qualitat del presencial, des de casa!

  • Al teu ritme, sense horaris

  • Tutor sempre disponible per resoldre dubtes

  • No és necessari grup mínim

  • Ens adaptem al teu ritme per la part presencial

  • Plataforma online moodle

Comença ara!
Reserva
Contacte